Etkili İletişim

Etkili iletişim nedir?  Ne olması gerekir? İletişimin etkili olmasından söz edebilmek için nelere ihtiyaç vardır? Doğru anlamak ve doğru bir şekilde aktarabilmek için hangi yetilere sahip olunması gerektiği  bu eğitimin içeriğini oluşturuyor.

Yalnızca sözlü mesajlardan duyguları veya düşünceleri anlamak zor olmasaydı, böyle bir eğitime ihtiyaç olmazdı. Etkili iletişimi merkez alarak, tüm iletişim krizlerinin, hatalarının ve kazalarının oluşmadan önlenmesi, var olan iletişim problemlerinin ortadan kaldırılması için yol gösterici stratejilerin belirlenmesi ve bunu günlük yaşantınızda veya iş hayatınızda etkin şekilde uygulamakla ilgili pratiklerde içeren bu programın konuları;

  • İletişim Nedir?
  • İletişim Süreci
  • İletişimin Önündeki Engeller
  • Kendini Tanıma
  • Etkin Dinleme
  • Uyum- Ahenk
  • Beden Dilini Etkin Kullanma
  • Etkili İletişim Yönetimi

Bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.