BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

İş hayatında ve özel hayatında profesyonel beden dili okuma ve kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Kişilerin ne söylediğini değil, ne anlatmak istediğini kolayca kavrayarak gerek iş yaşamınızda gerek özel hayatınızda kendiniz ve başkasıyla kurduğunuz iletişimin kalitesini artırın.

ETKİLİ İLETİŞİM

Etkili iletişim nedir? Ne olması gerekir? İletişimin etkili olmasından söz edebilmek için nelere ihtiyaç vardır?

İletişim Nedir? İletişimin Önündeki Engeller Nelerdir?
Kendini Tanıma, Etkin Dinleme...