ETKİLİ İLETİŞİM

Etkili İletişim Etkili iletişim nedir?  Ne olması gerekir? İletişimin etkili olmasından söz edebilmek için nelere ihtiyaç vardır? Doğru anlamak ve doğru bir şekilde aktarabilmek için hangi yetilere sahip olunması gerektiği  bu eğitimin içeriğini oluşturuyor. Yalnızca sözlü mesajlardan duyguları veya düşünceleri anlamak zor olmasaydı, böyle bir eğitime ihtiyaç olmazdı. Etkili iletişimi merkez alarak, tüm iletişim krizlerinin,…